ABPON CO., LTD. Bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS)

Bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS)Bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) ផលិតចេញពីសំភារះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាដោយ AISI ស្តង់ដារ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 គ្រឿងសំភារះមួយនេះគឺធន់នឹងការកាត់ច្រេះដោយសារធាតុគីមីនានា និងកត្តាផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណះប្រភេទដែក DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

 

bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

ABPON CO ។ , LTD ។ ជាអ្នកផ្តល់សេវាមួយឈប់សម្រាប់ដាក់រនុកនិងឧបករណ៍ដៃជាមួយជួរពេញលេញនៃដាក់រនុកនិងផ្នែកចំបងឧស្សាហកម្មនានា។
Abpon រោងចក្រ ISO 9001 ដែលមានការទទួលស្គាល់គឺ: 2000 សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពពី RWTUV ប្រព័ន្ធ GmbH
ដែលអង្គការវិញ្ញាបនប័ត្រពិភពលោកទទួលស្គាល់។ មនសិការរបស់យើងអំពីគុណភាពគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់យើងជាក់ស្តែងដោយការគ្រប់គ្
រងគុណភាពនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងដោយនាយក
ដ្ឋានការធានាគុណភាពរបស់យើង។ នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង, អ្នកបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍របស់
យើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពិនិត្យមើលផលិតផល
ទាំងអស់ដើម្បីធានាថារាល់ការជួបប្រជុំការបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ដែកថែប SUS (បំពង់ច្រាស SUS)

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various click here industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.CONTACT US

http://abpon.aecgateway.com/

Address : 403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

Phone

 

+662 631 4400
+662 631 4260
+662 688 9888 (Auto 15 Lines)
+662 688 9720

 

 

 

 
E-mail
 
sales@abpon.com
piyanuch@abpon.com

 

จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์

รถลากพาเลทชุบกัลวาไนซ์, จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ : ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.

 

 

รถลากพาเลทชุบกัลวาไนซ์

 

 

GALVANIZEDHANDPALLET TRUCK

 

Material of Wheel : Nylon/Polyurethane


รถลากพาเลท หรือที่รู้เราเรียกกันติดปากว่า แฮนด์ลิฟท์  นั้น คือ อุปกรณ๋ที่ไว้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยการใช้ส่วนที่เรียกว่า "งา" ตักช้อนให้พาเลทหรือวัตถุลอยขึ้น แล้วลากเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นไปที่ต่างๆ ก่อนจะวางลง โดยคุณสมบัติของรถลากพาเลทหรือแฮนด์ลิฟท์นั้น คือ สามารถรับน้ำหนักได้มาก (ตั้งแต่ 2-3.5 ตัน) เคลื่อนย้ายง่าย และจัดเก็บง่าย

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


เราเป็นผู้จำหน่าย / เช่า / ซ่อมบริการ รถอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) (ไฟฟ้า /ดีเซล /แก๊ส) ยี่ห้อ Yale

2. รถยกสูง (Stacker)

3. รถยกลาก (Hand Pallet Truck)

4. รถกระเช้าไฟฟ้า (Aerial Working Platform)

รวมถึง จำหน่ายอะไหล่รถยก ยี่ห้อต่างๆ เช่น Yale, Toyota, Mitsubishi, UN, Heli เป็นต้น  นอกจากนี้ยังจำหน่ายอะไหล่รถลากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางตัน ยางลม ลูกปืน แม่ปั๊มเบรค และซีลต่างๆครบวงจร

บริษัท ที.อาร์.วาย แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า  ซ่อม และจำหน่ายรถ เพื่อใช้ในการยก ย้าย ขนถ่าย ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในสำนักงาน คลังสินค้า และโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนิยมอย่างแพร่หลายอาทิเช่น รถยก (Forklift), รถยกสูง (Stacker) และรถยกลาก (Hand Pallet Truck) โดยทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายและให้บริการ ดังนี้

1. รถเช่าบริการรถเช่าทั้งระยะสั้น  และระยะยาวในราคาเป็นกันเอง ดังนี้

    - รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) (ไฟฟ้า / ดีเซล / แก๊ส)

- รถยกสูง (Stacker)

- รถลากจูง (Tow Truck)

- รถยกลาก (Hand Pallet Truck)
2. จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift), รถลากจูงไฟฟ้า (Electric Tow Truck), รถยกสูง (Stacker), รถยกลาก (Hand จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ Pallet Truck) รุ่นต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และราคายุติธรรม
3. บริการซ่อมบริการซ่อมรถ เปลี่ยนซีล เปลี่ยนลูกปืน เปลี่ยนล้อ  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี
4. จำหน่ายอะไหล่ จำหน่ายอะไหล่ รถยก (Forklift) ยี่ห้อต่างๆ, รถยกสูง (Stacker), รถยกลาก (Hand Pallet Truck) อย่างครบวงจร อาทิเช่น Hydraulic Pump, Oil Filter, Switch, Hose, ล้อ ยาง และซีลต่างๆ
5. ซ่อมบำรุง  บริการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นการทำสัญญารายเดือน / รายปี เพื่อเข้าตรวจเช็คสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดตามมาได้  รวมถึงส่งผลให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
6. ทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
7. สำนักงานต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ มีสำนักงานต่างจังหวัดที่ปราจีนบุรี่  พร้อมให้บริการลูกค้าในด้านการเช่า ซ่อม และจำหน่ายรถ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการลูกค้า

 

สนใจติดต่อ
ที.อาร์.วาย. แมชีเนอรี่ บจก.
69/3 หมู่ 3 ซอยโรงหมี่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : +668 1720 5980,+668 1624 6417,+662 1014504
โทรสาร : +662 101 4505
อีเมลล์ : trymach@hotmail.com,trymachinery@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : try-machinery.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.trymachinery.com

ประเภทของฉนวนกันความร้อน

1. ฉนวนใยแก้ว : ประกอบด้วยเส้นใยไฟเบอร์เล็กๆ มีประสิทธิภาพทนความร้อนสูง ภายในมีโพรงอากาศเล็กๆ จำนวนมหาศาลแทรกอยู่ระหว่างเส้นใยแก้ว ทำหน้ากักเก็บความร้อน สามารถลดปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันเสียงรบกวนได้อีกด้วย

2. โฟมกันความร้อน : เป็นฉนวนที่สามารถกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น โดยจะกันความร้อนที่เข้ามาจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน ในทางกลับกันเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศสามารถกันความเย็นให้อยู่ภายในห้อง ด้วยคุณสมบัติที่ไม่อมความร้อนมาก จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการใช้โฟมหลายชนิดในการทำฉนวน


  • โฟมโพลีสไตรีน : เป็นฉนวนโฟมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน มักนำมาติดคู่กับแผ่นยิปซัม เนื่องจากเป็นวัสดุน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย จึงทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำเป็นฝ้าเพดานชั้นใต้หลังคาได้โดยไม่ต้องมีฉนวนอื่นเพิ่ม

  • โฟมโพลีเอทิลีน : ลักษณะเป็นแผ่นเหนียวนุ่ม มีแผ่นฟอยล์บางๆ เคลือบผิวอยู่อีกชั้น ต้านทานความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา เหนียว และทนต่อแรงกระแทกได้ดี

  • โฟมโพลียูริเทน : เป็นเทคโนโลยีการฉีดโฟมเพื่อป้องกันความร้อน โฟมชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ในทำโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและความชื้น แต่มีข้อเสียตรงที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ หากสัมผัสอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปอาจทำให้เปลี่ยนสภาพได้

  •  


3. อลูมิเนียมฟอยล์: แผ่นเคลือบอลูมิเนียมที่ถูกทำให้หนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและรังสียูวี มีลักษณะเหนียวคงทน ไม่ขาดง่าย

 

 


จำหน่ายแผ่นฉนวนกันความร้อน, ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนบ้าน, ออฟฟิศ, รีสอร์ท
ไอโซ พาแนล บจก.


 

 

 

 

ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนหอประชุมอาคาร

 

 

 

 

 

 

แผ่นฉนวนกันความร้อน

 


สามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
ภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue


 

 

  

บริษัท ไอโซ พาแนล จำกัด
เชียวชาญในการผลิตและจำหน่ายแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ให้บริการแบบเป็นกันเองด้วยราคาที่เหมาะสมและย่อมเยาว์ ให้คำปรึกษาและออกแบบ สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจติดตั้งฉนวนกันความร้อนโรงงาน บ้านที่พักอาศัย รวมไปถึงอาคารสำนักงาน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  089-4116360 , 081-4507764

 

 

 


สนใจติดต่อ
ไอโซ พาแนล บจก.
82 หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผนังกั้นห้องคลีนรูม 74000
โทรศัพท์ : +668 9411 6360,+668 1450 7764
โทรสาร : +663 446 8541
อีเมล : lookbas_nattawut@hotmail.com
isopanel.brandexdirectory.com

งานกลึง (TURNING)

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง, งานกลึงตัด

เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปนงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe) นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เครื่องกลึงยังสามารถทำงานได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (drill), ต๊าปเกลียว (Tapping)

ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด (cutting tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ


บริการงานกลึง รับกลึงงานโลหะ รับขึ้นรูปโลหะ รับปั๊มโลหะ
ชัยโลหะ 43 หจก.


 

 


  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The catalogue


 

 

 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ 43 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานกลึง งานมิลลิ่ง งานเจียร งานคว้าน งานไส เรามีเครื่อง CNC และ Manual ไว้คอยบริการงานท่านทุกประเภท เรารับประกันคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้นหลังจากผ่านกระบวนการผลิต ควบคุมงานโดยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อส่งถึงท่านนอกจากนี้หากท่านเคยประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพเกลียวที่ไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับท่านได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในเรื่องของงานรีดเกลียวกว่า 10 ปี ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ท่าน

 


สนใจติดต่อ
ชัยโลหะ 43 หจก.
79/235-236 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 382 5468-9,+662 130 7128
โทรสาร ผลิตลูกรีดเกลียว : +662 130 7127
อีเมล : ekkasit.mc@gmail.com , salechaimetal@gmail.com , chaimetal43@gmail.com
chaimetal43.brandexdirectory.com
www.chaimetal43.com
www.chaimetal.com

งานกลึง (TURNING)

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง, งานกลึงตัด

เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปนงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe) นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เครื่องกลึงยังสามารถทำงานได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (drill), ต๊าปเกลียว (Tapping)

ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด (cutting tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ


บริการงานกลึง รับกลึงงานโลหะ รับขึ้นรูปโลหะ รับปั๊มโลหะ
ชัยโลหะ 43 หจก.


 

 


  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The catalogue


 

 

 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโลหะ 43 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานกลึง งานมิลลิ่ง งานเจียร งานคว้าน งานไส เรามีเครื่อง CNC และ Manual ไว้คอยบริการงานท่านทุกประเภท เรารับประกันคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้นหลังจากผ่านกระบวนการผลิต ควบคุมงานโดยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้นเมื่อส่งถึงท่านนอกจากนี้หากท่านเคยประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพเกลียวที่ไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับท่านได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในเรื่องของงานรีดเกลียวกว่า 10 ปี ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ท่าน

 


สนใจติดต่อ
ชัยโลหะ 43 หจก.
79/235-236 หมู่ที่ ปั๊มโลหะตามสั่ง 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 382 5468-9,+662 130 7128
โทรสาร : +662 130 7127
อีเมล : ekkasit.mc@gmail.com , salechaimetal@gmail.com , chaimetal43@gmail.com
chaimetal43.brandexdirectory.com
www.chaimetal43.com
www.chaimetal.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15